S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
logo    Lacné-kúpeľne  KERADO s.r.o, obklady a dlažby  INFOLINKA: Po-Pi 10:00-18:00, So 9:00-12:00, 0905/496 960 , +421 905 496 960, Myslenická 19, PEZINOK 

KAMENNÁ PREDAJŇA

KERADO

DOPRAVA SPOLOČNOSŤOU

 

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE:

 

 

 

 

 

ODPORÚČAME TIETO OKNÁ A BRÁNY:

https://www.amona-senec.sk/

 

 

https://pila-pali.sk/


» REKLAMAČNÝ POSTUP
REKLAMAČNÝ POSTUP:

REKLAMÁCIE:


A. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v SR.

B. Tovar treba reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na našej prevádzke: KERADO s.r.o., Myslenická      19, 902 03 PEZINOK.

Pri reklamácii je potrebné vypísať buď reklamačný protokol priamo na predajni KERADO s.r.o., Myslenická 19, Pezinok-Grinava, 902 03, alebo nám zaslať reklamáciu do mailu: keradosro@gmail.com .

Reklamácia zaslaná na mailovú adresu kradosro@gmail.com musí obsahovať:

doklad o úhrade s dátumom predajačíslo faktúrydruh a kód zakúpeného tovaru a popis závady, foto tiež napomôže.

 

V prípade, že nemáte možnosť doručiť reklamovaný tovar osobne, kupujúci zašle nepoškodený tovar na adresu prevádzky.  Zásielku odporúčame poistiť, poškodenú zásielku nepreberáme ! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme !

 

Nezabudnite:

- dodať doklad o úhrade (faktúru, dodací list s dokladom z registračnej pokladne)

- popísať závadu reklamovaného tovaru

- uviesť celý názov alebo kód reklamovaného tovaru

 REKLAMAČNÝ PORIADOK:


1. Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný prehliadnúť tovar bezprostredne pri jeho preberaní. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Je potrebné spísať na mieste s prepravcom zápis o škode, aby ste mali dôkaz, že ste prebrali zásielku, ktorej obal bol poškodený. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, či akéhokoľvek podozrenia, že by obsah zásielky mohol byť poškodený, odporúčame zásielku neprebrať. V každom prípade má zákazník nárok si obsah zásielky vizuálne skontrolovať a kuriér musí túto kontrolu pred prevzatím strpieť. Treba si uvedomiť, že preberanie zásielky zákazník podpisuje a tým preberá aj zodpovednosť za tovar. Odporúčame tiež urobiť si fotografiu poškodeného obalu pre prípadnú reklamáciu.

Vybraný druh výrobku je určený na určitý druh použitia z toho dôvodu bude reklamácia aj posudzovaná. Príklad použitie na stále používanie, alebo len na príležitostné.

Základom pre uplatnenie reklamácie je nadobúdací doklad.

Stručný popis závady.

Napomôže foto.

Reklamácia bude akceptovaná, ak bude buď spísané priamo na predajni, alebo zaslaná písomne, doporučeným listom, alebo mailom. Ku každej písomnej, alebo mailovej reklamácii je nutné dodať príslušnú fotodokumentáciu, z ktorej bude viditeľné o aké poškodenie a chybu výrobku sa jedná. K reklamácii musí byť riadne priložený aj doklad o kúpe výrobku. Pri reklamácii nového dodaného výrobku je nutné tento výrobok reklamovať v pôvodnom obale ako dôkaz s jeho manipuláciou. K reklamácii písomnej, alebo mailovej je nutné priložiť fotodokumentáciu obalu a balenia výrobku. Reklamácia viditeľnej výrobnej chyby alebo poškodenia iba nového dodaného výrobku musí byť uplatnená pred montážou, v žiadnom prípade nie po nej. Ak bude zistené, že výrobok bol najskôr namontovaný a až potom reklamovaný, táto reklamácia nebude v žiadnom prípade uznaná. Neakceptujú sa reklamácie spôsobené chybnou montážou, mechanickým poškodením, nevhodnou manipuláciou a použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov.B. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- Tovar upravený zákazníkom

- Neodborným a násilným zaobchádzaním

- Tovar bol poškodený živlami

- Tovar bol poškodený mechanicky, alebo inak

- Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením alebo použitím.

  

2. Povinnosti predávajúceho:

A. Reklamácia bude zaevidovaná a bez zbytočného odkladu vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa              predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Nadobúdaci doklad slúži ako záručný list.

!!!  Pozor  !!!

Pri reklamácií vzniká riziko pre kupujúceho, kde dopravu za reklamáciu uhrádza kupujúci.

 

UPOZORNENIE: Pred pokládkou alebo zabudovaním zakúpeného tovaru skontrolujte odtieň a rozmer uvedený na obaloch obkladov a dlažieb. Materiály určené na jednu plochu musia mať tieto údaje zhodné. Časť obalu s údajmi o výrobku odporúčame uložiť pre prípadnú reklamáciu.

Reklamácie na zjavné viditeľné vady (chyby) materiálu (napr. farebné a rozmerové odchýlky, poškodený materiál a pod.) je možné uplatniť len pred jeho zabudovaním a s pôvodným obalom s čitateľnými údajmi. Po zabudovaní tovaru so zjavnými vadami ako aj v prípade nepredloženia pôvodného obalu nie je možné posúdiť oprávnenosť reklamácie. Tovar skontrolujte do 24 hodín od odobratia, či nie je poškodený. Dodržaním týchto zásad predídete zbytočným nedorozumeniam.

Použité obrázky obkladov a dlažieb sú iba iustračné, taktiež sa môžu líšiť na rôznych monitoroch (naprílkad podľa typu, alebo nadstavenia monitora). Obklady a dlažby je lepšie vidieť naživo. Dodaný materiál keramických obkladov a dlažieb sa taktiež môže odlišovať od vzorky, nakoľko všetky obkladové prvky sú vyrábané vo výrobných dávkach (šaržiach), ktoré sa navzájom môžu líšiť v dôsledku výpalu, nakoľko ide o keramické výrobky vypalované v peci a každá šarža má svoj farebný odtieň (tonalitu). Uvedené rozmery obkladov a dlažieb sú nominálne a môžu sa líšiť od skutočnosti podľa kalibrácie a rektifikácie jednotlivých výrobcov. Rozmerová tolerancia je upravená normou EN 14411. Nerektifikované obklady a dlažby sa vo výrobných dávkach (šaržiach) môžu líšiť aj rozmerom od predošlej dávky. Toto všetko platí aj pre doplnkové výrobky k obkladom a dlažbám ako sú dekorácie, schodové stupne, balkónoví tvarovky a sokle, ktoré sa vyrábajú samostatne vo výrobných dávkach a preto môžu vykazovať farebné a rozmerové odlišnosti od základných obkladov a dlažieb. Jednotlivé výrobné šarže sú označované na obaloch výrobkov. Pri obkladaní nesmú byť použité dve výrobné šarže na jednu plochu. Preto sa neodporúča kupovať obklad a dlažbu presne na kus ale je vhodné zvoliť určitú rezervu.

 

VRÁTENIE TOVARU a REKLAMÁCIA výrobkov AQUATEK:
    
Vážený zákazník,
pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež chyby, vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.

Záručné podmienky sú nasledovné :

- výrobok musí byť namontovaný podľa priloženého návodu na montáž
- výrobok nesmie byť čistený abrazívnymi prostriedkami (prášok, drôtenka a pod.) ani chemicky agresívnymi látkami (žieraviny, kyseliny, riedidlá a pod.) a nesmie ani krátkodobo prísť do kontaktu s týmito látkami

Bez predloženia riadne vyplneného a potvrdeného reklamačného listu reklamácia nebude uznaná.

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ bez meškania v predajni, v ktorej výrobok zakúpil.
Reklamácia musí byť písomná, musí z nej byť jasné, kedy a ako sa chyba výrobku prejavila a čo spotrebiteľ požaduje.
Kupujúcemu bol výrobok odovzdaný v bezchybnom stave spolu s návodom na montáž, bol tiež oboznámený s jeho údržbou a so záručnými podmienkami. Reklamácia bude akceptovaná, ak bude zaslaná písomne, doporučeným listom, alebo mailom. Ku každej písomnej, alebo mailovej reklamácii je nutné dodať príslušnú fotodokumentáciu, z ktorej bude viditeľné o aké poškodenie a chybu výrobku sa jedná. K reklamácii musí byť riadne priložený aj doklad o kúpe výrobku. Pri reklamácii nového dodaného výrobku je nutné tento reklamovať v pôvodnom obale ako dôkaz s jeho manipuláciou. K reklamácii písomnej, alebo mailovej je nutné priložiť fotodokumentáciu obalu a balenia výrobku. Reklamácia viditeľnej výrobnej chyby alebo poškodenia iba nového dodaného výrobku musí byť uplatnená pred montážou, v žiadnom prípade nie po nej. Ak bude zistené, že výrobok bol najskôr namontovaný a až potom reklamovaný, táto reklamácia nebude v žiadnom prípade uznaná. Neakceptujú sa reklamácie spôsobené chybnou montážou, mechanickým poškodením, nevhodnou manipuláciou a použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov. Reklamovaný tovar sa preberá a kontroluje v sídle spoločnosti AQUATEK v Topoľčanoch.
    
VRÁTENIE TOVARU AQUATEK zakúpeného priamo na našej predajni:
    
Vrátenie zakúpeného tovaru spoločnosti AQUATEK spol. s r.o. Topoľčany je možné len v nepoškodenom stave a v pôvodnom obale a do 30 dní od jeho zakúpenia a je potrebné ho realizovať OSOBNE v sídle spoločnosti AQUATEK s.r.o. v Topoľčanoch. NIE JE možné vrátenie tovaru realizovať prostredníctvom rozvozu spoločnosti AQUATEK s.r.o., ani žiadnou prepravnou spoločnosťou. Následný postup:
 
1.) V prípade, že tovar nebol rozbalený z pôvodného obalu, účtuje sa pri vrátení manipulačný poplatok podľa typu výrobku:
 
Manipulačný poplatok za samonosné vane: 24,00 € s DPH
Manipulačný poplatok za sprchovací kút: 14,40 € s DPH
Manipulačný poplatok za vaničku: 7,20 € s DPH
Manipulačný poplatok za hydromasážny panel: 7,20 € s DPH
    
2.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu, avšak diely výrobku sú v nepoškodenom stave, účtuje sa poplatok vo výške 15 % z hodnoty tovaru bez DPH.

3.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu a diely výrobku nesú známky poškodenia, na základe posúdenia stavu sa účtuje poplatok vo výške 30 % z hodnoty tovaru bez DPH alebo sa vrátenie zamietne.

4.) V prípade, že tovar bol už namontovaný, alebo poškodený, vrátenie je okamžite zamietnuté.

V prípadoch podľa bodov 2) a 3) je nutné vrátenie tovaru realizovať OSOBNE v sídle spoločnosti AQUATEK s.r.o. v Topoľčanoch. NIE JE možné vrátenie tovaru realizovať prostredníctvom rozvozu spoločnosti AQUATEK s.r.o., ani žiadnou prepravnou spoločnosťou.

Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok.
Možnosť vrátenia tovaru je nad rámec zákona, nie je teda možné si tento úkon vynucovať od predávajúceho.
 

 

Otváracie hodiny KERADO s.r.o.:

 

Po - Pi:  10:00 - 18:00

Sobota:   9:00 - 12:00

Nedeľa:   ZATVORENÉ

Štátne sviatky: ZATVORENÉ

 

KERADO s.r.o., Myslenická 19, PEZINOK - Grinava, 902 03

Mobil: 0905/496 960 Tel.: +421 905 496 960   keradosro@gmail.com

 

 

 

NjA4YzZmZ