logo    Lacné-kúpeľne  KERADO s.r.o, obklady a dlažby  INFOLINKA: Po-Pi 10:00-18:00, So 9:00-12:00, 0905/496 960 , 033/64 05 704, Myslenická 19, PEZINOK 

KAMENNÁ PREDAJŇA

KERADO

DOPRAVA SPOLOČNOSŤOU

 

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE:

 

 

 

 

 

ODPORÚČAME TIETO OKNÁ A BRÁNY:

https://www.amona-senec.sk/

 

 

https://pila-pali.sk/


» REKLAMAČNÝ POSTUP
REKLAMAČNÝ POSTUP:

REKLAMÁCIE:


A.Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v SR.

B.Tovar treba reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na našej prevádzke: KERADO s.r.o., Myslenická 19, 902 03 PEZINOK.

Pri reklamácii je potrebné vypísať buď reklamačný protokol priamo na predajni KERADO s.r.o., Myslenická 19, Pezinok-Grinava, 902 03, alebo nám zaslať reklamáciu do mailu: keradosro@gmail.com .

Reklamácia zaslaná na mailovú adresu kradosro@gmail.com musí obsahovať:

doklad o úhrade s dátumom predajačíslo faktúrydruh a kód zakúpeného tovaru a popis závady, foto tiež napomôže.

 

V prípade, že nemáte možnosť doručiť reklamovaný tovar osobne, kupujúci zašle tovar na adresu prevádzky.  Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 

Nezabudnite:

- dodať doklad o úhrade (faktúru, dodací list s dokladom z registračnej pokladne)

- popísať závadu reklamovaného tovaru

- uviesť celý názov alebo kód reklamovaného tovaru

 REKLAMAČNÝ PORIADOK:


1.Povinnosti kupujúceho

A.Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách do 24 hodín od odobratia tovaru.

Vybraný druh výrobku je určený na určitý druh použitia z toho dôvodu bude reklamácia aj posudzovaná. Príklad použitie na stále používanie alebo len na príležitostné.

Základom pre uplatnenie reklamácie je nadobúdací doklad.

Stručný popis závady.

Napomôže foto.

B.Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

-Tovar upravený zákazníkom

-Neodborným a násilným zaobchádzaním

-Tovar bol poškodený živlami

-Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením alebo použitím.

2.Povinnosti predávajúceho:

A.Reklamácia bude zaevidovaná a bez zbytočného odkladu vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Nadobúdaci doklad slúži ako záručný list.

!!!  Pozor  !!!

Pri reklamácií vzniká riziko pre kupujúceho, kde dopravu za reklamáciu uhrádza kupujúci.

 

UPOZORNENIE: Pred pokládkou alebo zabudovaním zakúpeného tovaru skontrolujte odtieň a rozmer uvedený na obaloch obkladov a dlažieb. Materiály určené na jednu plochu musia mať tieto údaje zhodné. Časť obalu s údajmi o výrobku odporúčame uložiť pre prípadnú reklamáciu.

Reklamácie na zjavné viditeľné vady (chyby) materiálu (napr. farebné a rozmerové odchýlky, poškodený materiál a pod.) je možné uplatniť len pred jeho zabudovaním a s pôvodným obalom s čitateľnými údajmi. Po zabudovaní tovaru so zjavnými vadami ako aj v prípade nepredloženia pôvodného obalu nie je možné posúdiť oprávnenosť reklamácie. Tovar skontrolujte do 24 hodín od odobratia, či nie je poškodený. Dodržaním týchto zásad predídete zbytočným nedorozumeniam.

 

VRÁTENIE TOVARU a REKLAMÁCIA výrobkov AQUATEK:
_
Vážený zákazník,
pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež chyby, vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.

Záručné podmienky sú nasledovné :

- výrobok musí byť namontovaný podľa priloženého návodu na montáž
- výrobok nesmie byť čistený abrazívnymi prostriedkami (prášok, drôtenka a pod.) ani chemicky agresívnymi látkami (žieraviny, kyseliny, riedidlá a pod.) a nesmie ani krátkodobo prísť do kontaktu s týmito látkami

Bez predloženia riadne vyplneného a potvrdeného reklamačného listu reklamácia nebude uznaná.

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ bez meškania v predajni, v ktorej výrobok zakúpil.
Reklamácia musí byť písomná, musí z nej byť jasné, kedy a ako sa chyba výrobku prejavila a čo spotrebiteľ požaduje.
Kupujúcemu bol výrobok odovzdaný v bezchybnom stave spolu s návodom na montáž, bol tiež oboznámený s jeho údržbou a so záručnými podmienkami.
_
VRÁTENIE TOVARU AQUATEK zakúpeného priamo na našej predajni:
_
Vrátenie zakúpeného tovaru spoločnosti AQUATEK spol. s r.o. Topoľčany je možné len v pôvodnom obale a do 30 dní od jeho zakúpenia a je potrebné ho realizovať OSOBNE v sídle spoločnosti AQUATEK s.r.o. v Topoľčanoch. NIE JE možné vrátenie tovaru realizovať prostredníctvom rozvozu spoločnosti AQUATEK s.r.o., ani žiadnou prepravnou spoločnosťou. Následný postup:

1.) V prípade, že tovar nebol rozbalený z pôvodného obalu, účtuje sa pri vrátení manipulačný poplatok podľa typu výrobku:

Manipulačný poplatok za sprchovací kút: 12,- € s DPH
Manipulačný poplatok za vaničku: 6,- € s DPH
Manipulačný poplatok za hydromasážny panel: 4,- € s DPH
_
2.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu, avšak diely výrobku sú v nepoškodenom stave, účtuje sa poplatok vo výške 15 % z hodnoty tovaru bez DPH.

3.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu a diely výrobku nesú známky poškodenia, na základe posúdenia stavu sa účtuje poplatok vo výške 30 % z hodnoty tovaru bez DPH alebo sa vrátenie zamietne.

4.) V prípade, že tovar bol už namontovaný, alebo poškodený, vrátenie je okamžite zamietnuté.

V prípadoch podľa bodov 2) a 3) je nutné vrátenie tovaru realizovať OSOBNE v sídle spoločnosti AQUATEK s.r.o. v Topoľčanoch. NIE JE možné vrátenie tovaru realizovať prostredníctvom rozvozu spoločnosti AQUATEK s.r.o., ani žiadnou prepravnou spoločnosťou.

Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok.
Možnosť vrátenia tovaru je nad rámec zákona, nie je teda možné si tento úkon vynucovať od predávajúceho.

 

Otváracie hodiny KERADO s.r.o.:

 

Po - Pi:  10:00 - 18:00

Sobota:   9:00 - 12:00

Nedeľa:   ZATVORENÉ

Štátne sviatky: ZATVORENÉ

 

KERADO s.r.o., Myslenická 19, PEZINOK - Grinava, 902 03

Mobil: 0905/496 960 Tel.: 033/64  05 704    keradosro@gmail.com

 MzY4ODRk